S. 5-661 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie
Karl Vanlouwe   

Hoge Raad voor de Justitie
rechtsstelsel
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-661/1 5-661/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/1/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/1/2011   Indiening Doc. 5-661/1 5-661/1 (PDF)
27/1/2011   Inoverwegingneming
27/1/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/1/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd