S. 5-574 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Richard Miller   

gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
gelijkheid van beloning
motie van het Parlement
gendermainstreaming
arbeidsbezoldiging
vormingsverlof
sociale balans
Nationale Arbeidsraad
deeltijdarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-574/1 5-574/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/12/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2010   Indiening Doc. 5-574/1 5-574/1 (PDF)
23/12/2010   Inoverwegingneming
23/12/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving