S. 5-55 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht
Martine Taelman   

schuldvordering
economische recessie
hypotheek
bescherming van de consument
burgerlijk recht
verbintenisrecht
vooruitbetaling
verkoop
faillissement
verkoopprijs

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-55/1 5-55/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/9/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/9/2010   Indiening Doc. 5-55/1 5-55/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd