S. 5-524 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht
Guy Swennen   

rechter
tuchtprocedure
plichten van de ambtenaar
beroepsdeontologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-524/1 5-524/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2010   Indiening Doc. 5-524/1 5-524/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd