S. 5-514 Dossierfiche K. 53-445

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering betreffende de samenwerking met buitenlandse infiltranten
Regering Y. Leterme II  

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
politie
gerechtelijk vooronderzoek
politiŽle samenwerking
geheime dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-445/1 Wetsontwerp 26/10/2010
K. 53-445/2 Verslag namens de commissie 22/11/2010
K. 53-445/3 Tekst verbeterd door de commissie 22/11/2010
5-514/1 5-514/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/11/2010
K. 53-445/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 25/11/2010
K. 53-445/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/11/2010
5-514/2 5-514/2 (PDF) Amendementen 8/12/2010
5-514/3 5-514/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/12/2010
5-514/4 5-514/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2010   Indiening Doc. K. 53-445/1
22/11/2010   Aanneming in commissie ( verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-445/2
25/11/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 7, p. 10-16 en 22
25/11/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-12/o0)
Integraal verslag nr. 7, p. 22
Doc. K. 53-445/5
25/11/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/11/2010   Overzending Doc. 5-514/1 5-514/1 (PDF)
26/11/2010   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-4/o0) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/11/2010   Verzending naar commissie
8/12/2010   Inschrijving op agenda
8/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
8/12/2010   Bespreking
8/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o0)
8/12/2010   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
14/12/2010   Inschrijving op agenda
14/12/2010   Niet behandeld
15/12/2010   Inschrijving op agenda
15/12/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 5-514/3 5-514/3 (PDF)
23/12/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 5-514/4 5-514/4 (PDF)
29/12/2010   Bekrachtiging en afkondiging
20/1/2011   Bekendmaking (6347)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/11/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/12/2010, 15/12/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/12/2010 20/1/2011, blz 6347