S. 5-505 Dossierfiche                  

De strategische partners van de Europese Unie
Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

besluit (EU)
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
internationale rol van de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-505/1 5-505/1 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/11/2010   Indiening
16/11/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/11/2010   Verzending naar commissie
16/11/2010   Inschrijving op agenda
16/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
16/11/2010   Hoorzitting met de heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
16/11/2010   Gedachtewisseling
16/11/2010   Verslag Doc. 5-505/1 5-505/1 (PDF)
16/11/2010   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 16/11/2010

Kruispuntbank van de wetgeving