S. 5-463 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende Kamers
Vanessa Matz   

cumulatie van ambten
onverenigbaarheid
minister
raad van bestuur
overheidsbedrijf
handelsmaatschappij
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-463/1 5-463/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2010   Indiening Doc. 5-463/1 5-463/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd