S. 5-447 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden
Zakia Khattabi   

gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
strafrecht
gendermainstreaming
strafsanctie
recht om voor het gerecht te treden
geslachtsverandering
verzwarende omstandigheid
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-447/1 5-447/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/11/2010
5-447/2 5-447/2 (PDF) Amendementen 11/12/2012
5-447/3 5-447/3 (PDF) Advies van de Raad van State 14/2/2013
5-447/4 5-447/4 (PDF) Amendementen 4/6/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2010   Indiening Doc. 5-447/1 5-447/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Justitie
11/12/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/2/2013   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-447/3 5-447/3 (PDF)
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/12/2010   Verzending naar commissie
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Niet behandeld
30/11/2011   Inschrijving op agenda
30/11/2011   Niet behandeld
18/4/2012   Inschrijving op agenda
18/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
18/4/2012   Uitgesteld
29/5/2012   Inschrijving op agenda
29/5/2012   Hoorzitting met mevrouw Eva Abella Martin, vertegenwoordigster van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen
29/5/2012   Hoorzitting met de heer Edouard Delruelle, professor aan de ULiège, adjunct-directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding;
29/5/2012   Hoorzitting mevrouw Ariane Estenne, vertegenwoordigster van de vereniging "Vie Féminine"
29/5/2012   Gedachtewisseling
8/11/2012   Inschrijving op agenda
8/11/2012   Uitgesteld
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Niet behandeld
17/4/2013   Inschrijving op agenda
17/4/2013   Regeling der werkzaamheden
28/5/2013   Inschrijving op agenda
28/5/2013   Niet behandeld
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Bespreking
26/2/2014   Inschrijving op agenda
26/2/2014   Regeling der werkzaamheden
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
19/3/2014   Inschrijving op agenda
19/3/2014   Niet behandeld
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Uitgesteld
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Uitgesteld
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Vervalt
Aanneming 5-2830
24/4/2014   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 24/4/2014
Commissie: Justitie
Vervallen 18/4/2012, 29/5/2012, 27/11/2012, 5/12/2012, 17/4/2013, 4/6/2013, 26/2/2014