S. 5-440 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gelet op de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
Francis Delpérée   

machtsconflict
verhouding land-regio
wetgevingshandeling (EU)
subsidiariteitsbeginsel
Verdrag van Lissabon
administratieve rechtspraak
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
initiatief van de EU
voorstel (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-440/1 5-440/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/11/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/11/2010   Indiening Doc. 5-440/1 5-440/1 (PDF)
9/12/2010   Inoverwegingneming
9/12/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2010   Verzending naar commissie
5/11/2013   Inschrijving op agenda
5/11/2013   Uitgesteld
12/11/2013   Inschrijving op agenda
12/11/2013   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd