S. 5-41 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren
Martine Taelman   

motie van het Parlement
burgerlijk recht
wetboek
burgerlijk wetboek
vereenvoudiging van de wetgeving
wetsherziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-41/1 5-41/1 (PDF) Voorstel van resolutie 2/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
2/9/2010   Indiening Doc. 5-41/1 5-41/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd