S. 5-2831 Dossierfiche K. 53-3483

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie
Regering E. Di Rupo I  

gelijke behandeling van man en vrouw
genderidentiteit
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
gendermainstreaming
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling
geslachtsverandering
seksuele minderheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3483/1 Wetsontwerp 24/3/2014
K. 53-3483/2 Erratum 25/3/2014
K. 53-3483/3 Verslag namens de commissie 1/4/2014
K. 53-3483/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2831/1 5-2831/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2014
5-2831/2 5-2831/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2831/3 5-2831/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3483/1
1/4/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3483/3
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 85-88
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-10/o25)
Integraal verslag nr. 195, p. 118-119
Doc. K. 53-3483/4
  Commissie: Justitie
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Uitgesteld
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2831/1 5-2831/1 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie: Justitie
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-4/o11) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2831/3 5-2831/3 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2014   Bekendmaking (55453)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/4/2014 60 3/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 24/7/2014, blz 55453