S. 5-2830 Dossierfiche K. 53-3297

Wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van discriminatie te bestraffen
Regering E. Di Rupo I  

arbeidsbetrekking
gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
strafrecht
gendermainstreaming
bestrijding van discriminatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3297/1 Wetsontwerp 17/1/2014
K. 53-3297/2 Amendementen 12/3/2014
K. 53-3297/3 Verslag namens de commissie 28/3/2014
K. 53-3297/4 Tekst verbeterd door de commissie 28/3/2014
K. 53-3297/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2830/1 5-2830/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2014
5-2830/2 5-2830/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2830/3 5-2830/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/1/2014   Indiening Doc. K. 53-3297/1
28/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3297/3
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 78-85
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-9/o26)
Integraal verslag nr. 195, p. 117-118
Doc. K. 53-3297/5
  Commissie: Justitie
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Uitgesteld
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2830/1 5-2830/1 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie: Justitie
17/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-4/o12) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2830/3 5-2830/3 (PDF)
4/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2014   Bekendmaking (55452-55453)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/4/2014 60 3/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2014 24/7/2014, blz 55452-55453