S. 5-2829 Dossierfiche K. 53-3467

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt
Regering E. Di Rupo I  

politiŽle samenwerking (EU)
persoonlijke gegevens
uitwisseling van informatie
misdaadbestrijding
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3467/1 Wetsontwerp 19/3/2014
K. 53-3467/2 Amendement 25/3/2014
K. 53-3467/3 Verslag namens de commissie 28/3/2014
K. 53-3467/4 Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2014
K. 53-3467/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/4/2014
5-2829/1 5-2829/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3467/1
28/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3467/3
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
3/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 195, p. 98-99
3/4/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Integraal verslag nr. 195, p. 117
Doc. K. 53-3467/5
  Commissie: Justitie
2/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
4/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2829/1 5-2829/1 (PDF)
23/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2014   Bekendmaking (57496-57498)
19/1/2015   Erratum (2099)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/4/2014 15 22/4/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 5/4/2014 0 22/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2014 7/8/2014, blz 57496-57498
Errata
Op 19/1/2015, blz 2099