S. 5-2816 Dossierfiche K. 53-3445

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State
Regering E. Di Rupo I  

jurisprudentie
administratieve procedure
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3445/1 Wetsontwerp 13/3/2014
K. 53-3445/2 Amendementen 18/3/2014
K. 53-3445/3 Verslag namens de commissie 24/3/2014
K. 53-3445/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/3/2014
K. 53-3445/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2816/1 5-2816/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/3/2014
5-2816/2 5-2816/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/4/2014
5-2816/3 5-2816/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3445/1
13/3/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 189, p. 137
24/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3445/3
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 11-19
27/3/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+113/-10/o0)
Integraal verslag nr. 193, p. 116
Doc. K. 53-3445/5
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
25/3/2014   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending Doc. 5-2816/1 5-2816/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-4/o1) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2816/3 5-2816/3 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
1/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/2014   Bekendmaking (40320-40327)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 21/5/2014, blz 40320-40327