S. 5-2807 Dossierfiche K. 53-3337

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure
Regering E. Di Rupo I  

Parlementair Comitť belast met wetsevaluatie
rechtsmiddel
rechtsvordering
tuchtprocedure
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3337/1 Wetsontwerp 4/2/2014
K. 53-3337/2 Amendement 10/2/2014
K. 53-3337/3 Amendementen 24/2/2014
K. 53-3337/4 Amendement 11/3/2014
K. 53-3337/5 Verslag namens de commissie 19/3/2014
K. 53-3337/6 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2014
K. 53-3337/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2807/1 5-2807/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/4/2014
5-2807/2 5-2807/2 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2014
5-2807/3 5-2807/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3337/1
19/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3337/5
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
26/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 192, p. 4-5
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 193, p. 110-111
Doc. K. 53-3337/7
  Commissie: Justitie
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Niet behandeld
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2807/1 5-2807/1 (PDF)
1/4/2014   Verzending naar commissie: Justitie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o0) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2807/3 5-2807/3 (PDF)
1/4/2014   Verzending naar commissie
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
2/4/2014   Inleidende uiteenzetting
2/4/2014   Bespreking
2/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
2/4/2014   Aanneming zonder amendering
2/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2014   Bekendmaking (39401-39407)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/3/2014, 27/3/2014
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 15 14/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/4/2014 60 2/6/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 15/5/2014, blz 39401-39407