S. 5-2783 Dossierfiche K. 53-3355

Wetsontwerp tot wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft
Carina Van Cauter   Sonja Becq   Christian Brotcorne   Philippe Goffin   Renaat Landuyt   Manuella Senecaut  

magistraat
gerechtsdeurwaarder
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
rechtsstelsel
jurisdictiebevoegdheid
provincie Henegouwen
rechtsvordering
tuchtprocedure
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3355/1 Wetsvoorstel 12/2/2014
K. 53-3355/2 Amendementen 11/3/2014
K. 53-3355/3 Amendementen 18/3/2014
K. 53-3355/4 Verslag namens de commissie 19/3/2014
K. 53-3355/5 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2014
K. 53-3355/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2783/1 5-2783/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/2014
5-2783/3 5-2783/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3355/1
13/2/2014   Inoverwegingneming
13/2/2014   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 186, p. 57
19/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3355/4
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 30-31
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-27/o23)
Integraal verslag nr. 191, p. 51-52
Doc. K. 53-3355/6
20/3/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending Doc. 5-2783/1 5-2783/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
27/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-9/o3) Hand. 5-146 Hand. 5-146 (PDF)
Doc. 5-2783/3 5-2783/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-4/o0)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
26/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
27/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/2014   Bekendmaking (28027-28031)
11/4/2014   Erratum (31824)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2014 31/3/2014, blz 28027-28031
Errata
Op 11/4/2014, blz 31824