S. 5-2777 Dossierfiche K. 53-3432

Wetsontwerp betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
Regering E. Di Rupo I  

beleggingsmaatschappij
kapitaalbelegging
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle voorschriften
financieel instrument
overnamebod
vrij verrichten van diensten
Financial Services and Markets Authority
effecten
geldmarkt
aanvullend pensioen
durfkapitaal
bedrijfsbeheer
recht van vestiging
financiŽle controle
financieel toezicht
icbe-fonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3432/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3432/2 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3432/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2777/1 5-2777/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2014
5-2777/2 5-2777/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2014
5-2777/3 5-2777/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3432/1
18/3/2014   Aanneming in commissie (zonder verslag)
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 32-34
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o26)
Integraal verslag nr. 191, p. 49
Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
Doc. K. 53-3432/3
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2777/1 5-2777/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o8) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2777/3 5-2777/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Lieve Maes
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
17/6/2014   Bekendmaking (45353-45498)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2014 5 26/3/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/3/2014 20 10/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 17/6/2014 , blz 45353-45498

Kruispuntbank van de wetgeving