S. 5-2771 Dossierfiche K. 53-3405

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Regering E. Di Rupo I  

personeelsbenoeming
loon
SELOR
magistraat
Instituut voor gerechtelijke opleiding
personeelsbeheer
loonpremie
personeelsstatuut
griffies en parketten
rechtsbijstand
mobiliteit van arbeidskrachten
rechtsvordering
statuut van de ambtenaar
militaire rechtspraak
pensioenvoorwaarden
gedetacheerd werknemer
beoordeling van het personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3405/1 Wetsontwerp 26/2/2014
K. 53-3405/2 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3405/3 Tekst verbeterd door de commissie 17/3/2014
K. 53-3405/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2771/1 5-2771/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/2014
5-2771/3 5-2771/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3405/1
27/2/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 188, p. 105
17/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3405/2
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 26-27
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-1/o23)
Integraal verslag nr. 191, p. 46
Doc. K. 53-3405/4
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending Doc. 5-2771/1 5-2771/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o7) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2771/3 5-2771/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
26/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2014   Bekendmaking (43848-43855)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 10/6/2014, blz 43848-43855