S. 5-2770 Dossierfiche K. 53-3404

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen
Regering E. Di Rupo I  

loon
anciŽnniteit
ambtenaar
personeelsbeheer
griffies en parketten
rechtsvordering
personeel op contractbasis
beroepsloopbaan
beoordeling van het personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3404/1 Wetsontwerp 26/2/2014
K. 53-3404/2 Bijlagen 28/2/2014
K. 53-3404/3 Verslag namens de commissie 17/3/2014
K. 53-3404/4 Tekst verbeterd door de commissie 17/3/2014
K. 53-3404/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2014
5-2770/1 5-2770/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/2014
5-2770/3 5-2770/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3404/1
27/2/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 188, p. 105
17/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3404/3
19/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 190, p. 25
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 191, p. 45-46
Doc. K. 53-3404/5
20/3/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2014   Overzending Doc. 5-2770/1 5-2770/1 (PDF)
21/3/2014   Verzending naar commissie: Justitie
27/3/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o4) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2770/3 5-2770/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/3/2014   Verzending naar commissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
26/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
26/3/2014   Aanneming zonder amendering
26/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
10/6/2014   Bekendmaking (43824-43847)
23/6/2014   Erratum (47345)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2014, 20/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 10/6/2014, blz 43824-43847
Errata
Op 23/6/2014, blz 47345