S. 5-25 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende
Bart Tommelein    Nele Lijnen   

arbeider
personeelsstatuut
motie van het Parlement
mobiliteit van arbeidskrachten
Nationale Arbeidsraad
gedetacheerd werknemer
arbeidscontract
arbeidsrecht
werknemer
harmonisatie van de sociale zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-25/1 5-25/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/8/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/8/2010   Indiening Doc. 5-25/1 5-25/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd