S. 5-2465 Dossierfiche K. 53-3076

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies
Regering E. Di Rupo I  

commerciŽle rechtspraak
jurisdictiebevoegdheid
strafrechtspraak
burgerlijk geding
schadevergoeding
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3076/1 Wetsontwerp 16/10/2013
K. 53-3076/2 Amendementen 22/11/2013
K. 53-3076/3 Amendementen 11/12/2013
K. 53-3076/4 Verslag namens de commissie 23/1/2014
K. 53-3076/5 Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2014
K. 53-3076/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2014
5-2465/1 5-2465/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/1/2014
5-2465/2 5-2465/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/2/2014
5-2465/3 5-2465/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3076/1
23/1/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3076/4
30/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 40-51
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-34/o12)
Integraal verslag nr. 182, p. 134-135
Doc. K. 53-3076/6
30/1/2014   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2014   Overzending Doc. 5-2465/1 5-2465/1 (PDF)
31/1/2014   Verzending naar commissie: Justitie
21/2/2014   Inschrijving op agenda
27/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
27/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-143 Hand. 5-143 (PDF)
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-10/o6) Hand. 5-144 Hand. 5-144 (PDF)
Doc. 5-2465/3 5-2465/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/1/2014   Verzending naar commissie
5/2/2014   Inschrijving op agenda
5/2/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
5/2/2014   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Bespreking
19/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o1)
19/2/2014   Aanneming zonder amendering
19/2/2014   Vertrouwen rapporteur
13/3/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/3/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/5/2014   Bekendmaking (40635-40637)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 30/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2014, 13/3/2014
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/2/2014, 19/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2014 22/5/2014, blz 40635-40637