S. 5-2420 Dossierfiche K. 53-3224

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
Regering E. Di Rupo I  

vrije tijd
luchthaven
belastingfraude
toegang tot het beroepsleven
culturele manifestatie
handelsmanifestatie
beveiliging en bewaking
openbare veiligheid
onderaanneming
bedrijvenpark
parkeerterrein

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3224/1 Wetsontwerp 4/12/2013
K. 53-3224/2 Amendementen 10/12/2013
K. 53-3224/3 Verslag namens de commissie 16/12/2013
K. 53-3224/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2013
5-2420/1 5-2420/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/12/2013
5-2420/2 5-2420/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2013
K. 53-3224/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2013
5-2420/3 5-2420/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/12/2013   Indiening Doc. K. 53-3224/1
16/12/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3224/3
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 175, p. 46-56
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-12/o40)
Integraal verslag nr. 176, p. 22
Doc. K. 53-3224/5
18/12/2013   Aanneming na amendering door commissie
12/12/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
12/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2420/1 5-2420/1 (PDF)
18/12/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-7/o13) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2420/3 5-2420/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2013   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
17/12/2013   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Einde behandeling
18/12/2013   Verzending naar commissie
18/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
18/12/2013   Bespreking
18/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
18/12/2013   Aanneming zonder amendering
18/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
19/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2014   Bekendmaking (5625-5631)
27/3/2014   Erratum (26750-26751)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2013, 18/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/12/2013 5 8/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/12/2013 15 20/1/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/1/2014 23/1/2014, blz 5625-5631
Errata
Op 27/3/2014, blz 26750-26751