S. 5-2380 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het eerherstel voor de geÔnterneerde soldaten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
Patrick De Groote    Huub Broers    Karl Vanlouwe    Lieve Maes   

krijgsgevangene
militair personeel
motie van het Parlement
Eerste Wereldoorlog
Nederland
strafverjaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2380/1 5-2380/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/12/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2013   Indiening Doc. 5-2380/1 5-2380/1 (PDF)
5/12/2013   Inoverwegingneming
5/12/2013   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
5/12/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd