S. 5-2365 Dossierfiche K. 53-3100

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement
Regering E. Di Rupo I  

Europese verkiezing
kandidaatstelling
verkiesbaarheid
doorgeven van informatie
kandidaat
EU-onderdaan
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3100/1 Wetsontwerp 29/10/2013
K. 53-3100/2 Amendement 13/11/2013
K. 53-3100/3 Verslag namens de commissie 21/11/2013
K. 53-3100/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2013
K. 53-3100/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2013
5-2365/1 5-2365/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/12/2013
5-2365/2 5-2365/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2013
5-2365/3 5-2365/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3100/1
21/11/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3100/3
28/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 42-43
28/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o8)
Integraal verslag nr. 171, p. 107-108
Doc. K. 53-3100/5
28/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2365/1 5-2365/1 (PDF)
2/12/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/12/2013   Inschrijving op agenda
12/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
12/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o4) Hand. 5-131 Hand. 5-131 (PDF)
Doc. 5-2365/3 5-2365/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2/12/2013   Verzending naar commissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
10/12/2013   Bespreking
10/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
10/12/2013   Aanneming zonder amendering
10/12/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
12/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2014   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/2014   Bekendmaking (10704-10706)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2013 15 16/12/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/12/2013 60 17/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2014 6/2/2014, blz 10704-10706