S. 5-2346 Dossierfiche K. 53-2922

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging
Regering E. Di Rupo I  

administratieve formaliteit
impactonderzoek
boekhouding
elektronische handtekening
identiteitsbewijs
burgerlijke stand
Rijksregister van de natuurlijke personen
eerbiediging van het privé-leven
bijkomend voordeel
elektronische overheid
beroep in de gezondheidszorg
dokter
tandarts
ziekteverzekering
duurzame ontwikkeling
ontwikkelingshulp
positie van de vrouw
gelijke behandeling van man en vrouw
kleine en middelgrote onderneming
afstamming
Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging
rechtsbevoegdheid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2922/1 Wetsontwerp 28/6/2013
K. 53-2922/2 Amendement 18/7/2013
K. 53-2922/3 Verslag namens de commissie 20/7/2013
K. 53-2922/4 Amendement 23/10/2013
K. 53-2922/5 Erratum 25/10/2013
K. 53-2922/6 Verslag namens de commissie 30/10/2013
K. 53-2922/7 Verslag namens de commissie 5/11/2013
K. 53-2922/8 Tekst aangenomen door de commissies 5/11/2013
K. 53-2922/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2013
5-2346/1 5-2346/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 4/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2922/1
5/11/2013   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-2922/8
14/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 167, p. 50-53
14/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o11)
Integraal verslag nr. 167, p. 64
Hand. 5-123 Hand. 5-123 (PDF)
Doc. K. 53-2922/9
14/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2346/1 5-2346/1 (PDF)
4/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (103694-103699)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2013 15 3/12/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2013 0 3/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2013 31/12/2013 , blz 103694-103699

Kruispuntbank van de wetgeving