S. 5-2332 Dossierfiche K. 53-3057

Wetsontwerp met betrekking tot medische hulpmiddelen
Regering E. Di Rupo I  

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
ziekenhuis
ziekteverzekering
medische fout
medisch en chirurgisch materiaal
veiligheid van het product
kosten voor gezondheidszorg
gevaren voor de gezondheid
strafsanctie
reclame
traceerbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3057/1 Wetsontwerp 9/10/2013
K. 53-3057/2 Amendement 23/10/2013
K. 53-3057/3 Verslag namens de commissie 31/10/2013
K. 53-3057/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/11/2013
K. 53-3057/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2013
5-2332/1 5-2332/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/11/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3057/1
31/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3057/3
7/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 64-66
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 166, p. 78
Doc. K. 53-3057/5
7/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
24/10/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
24/10/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/11/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2332/1 5-2332/1 (PDF)
14/11/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
20/12/2013   Bekendmaking (101490-101509)
18/3/2014   Erratum (22131)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2013 5 13/11/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/11/2013 0 13/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2013 20/12/2013 , blz 101490-101509
Errata
Op 18/3/2014 , blz 22131

Kruispuntbank van de wetgeving