S. 5-2328 Dossierfiche K. 53-2999

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
Regering E. Di Rupo I  

strafprocedure
gerechtszitting
burgerlijk geding
toegang tot de informatie
slachtoffer
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2999/1 Wetsontwerp 20/8/2013
K. 53-2999/2 Amendementen 1/10/2013
K. 53-2999/3 Amendementen 2/10/2013
K. 53-2999/4 Amendementen 22/10/2013
K. 53-2999/5 Verslag namens de commissie 30/10/2013
K. 53-2999/6 Tekst aangenomen door de commissie 30/10/2013
K. 53-2999/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 7/11/2013
K. 53-2999/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2013
5-2328/1 5-2328/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/11/2013
5-2328/2 5-2328/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2013
5-2328/3 5-2328/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/8/2013   Indiening Doc. K. 53-2999/1
30/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-2999/5
7/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 37-45 + p. 74-75
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 166, p. 76
Doc. K. 53-2999/8
7/11/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2013   Overzending Doc. 5-2328/1 5-2328/1 (PDF)
8/11/2013   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2013   Inschrijving op agenda
5/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-129 Hand. 5-129 (PDF)
Doc. 5-2328/3 5-2328/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/11/2013   Verzending naar commissie
20/11/2013   Inschrijving op agenda
20/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Els Van Hoof, Guy Swennen
20/11/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
20/11/2013   Bespreking
20/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/11/2013   Aanneming zonder amendering
20/11/2013   Vertrouwen rapporteur
5/12/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2013   Bekendmaking (99993-99998)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/11/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2013 19/12/2013, blz 99993-99998