S. 5-2302 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een "Tandemplan voor de Werkgelegenheid"
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels   

sociale bijdrage
oudere werknemer
arbeidstijdverkorting
arbeidsverdeling
jeugdige werknemer
loopbaanonderbreking
fonds voor bestaanszekerheid
werkgelegenheidsbevordering
deeltijdarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2302/1 5-2302/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/10/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2013   Indiening Doc. 5-2302/1 5-2302/1 (PDF)
24/10/2013   Inoverwegingneming
24/10/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/10/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving