S. 5-2224 Dossierfiche K. 53-2926

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Marie-Martine Schyns   Jenne De Potter   Laurent Devin   Jacqueline Galant   Bercy Slegers   Peter Vanvelthoven   Frank Wilrycx  

gemeentepolitie
openbare veiligheid
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2926/1 Wetsvoorstel 3/7/2013
K. 53-2926/2 Amendement 10/7/2013
K. 53-2926/3 Verslag namens de commissie 12/7/2013
K. 53-2926/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2013
K. 53-2926/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2224/1 5-2224/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2224/2 5-2224/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2224/3 5-2224/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2013   Indiening Doc. K. 53-2926/1
4/7/2013   Inoverwegingneming
4/7/2013   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 154, p. 95
12/7/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2926/3
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 114-115
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 157, p. 130
Doc. K. 53-2926/5
17/7/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+67/-0/o0) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2013   Bekendmaking (60082)
27/3/2014   Erratum (26750)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 15 14/10/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 60 9/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/8/2013 30/8/2013, blz 60082
Errata
Op 27/3/2014, blz 26750