S. 5-2105 Dossierfiche K. 53-2741

Wetsontwerp houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht
Regering E. Di Rupo I  

handelsonderneming
registratie van maatschappij
handelsrecht
Handelswetboek
vrij verrichten van diensten
Kruispuntbank van Ondernemingen
wetboek
recht van vestiging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2741/1 Wetsontwerp 8/4/2013
K. 53-2741/2 Amendementen 8/5/2013
K. 53-2741/3 Verslag namens de commissie 17/5/2013
K. 53-2741/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/5/2013
K. 53-2741/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/5/2013
5-2105/1 5-2105/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2741/1
17/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2741/3
23/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 46-50
23/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o37)
Integraal verslag nr. 143, p. 55-56
Doc. K. 53-2741/5
23/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/6/2013   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-2105/1 5-2105/1 (PDF)
11/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
14/8/2013   Bekendmaking (54348-54381)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/5/2013 15 10/6/2013
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 25/5/2013 0 10/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/7/2013 14/8/2013 , blz 54348-54381

Kruispuntbank van de wetgeving