S. 5-2044 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen
Philippe Mahoux   

motie van het Parlement
staatloze
UNHCR

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2044/1 5-2044/1 (PDF) Voorstel van resolutie 24/4/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2013   Indiening Doc. 5-2044/1 5-2044/1 (PDF)
25/4/2013   Inoverwegingneming
25/4/2013   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/4/2013   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd