S. 5-1936 Dossierfiche K. 53-1498

Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte
Thierry Giet   Valérie Déom   Juliette Boulet   Christian Brotcorne   Özlem Özen   Carina Van Cauter   Stefaan Van Hecke  

burgerlijke rechtsvordering
bewijs
advocaat
officieel document

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1498/1 Wetsvoorstel 24/5/2011
K. 53-1498/2 Amendementen 22/5/2012
K. 53-1498/3 Amendementen 4/7/2012
K. 53-1498/4 Amendement 4/12/2012
K. 53-1498/5 Verslag namens de commissie 4/1/2013
K. 53-1498/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/1/2013
K. 53-1498/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/1/2013
5-1936/1 5-1936/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 25/1/2013
5-1936/2 5-1936/2 (PDF) Amendementen 11/3/2013
5-1936/3 5-1936/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2013
5-1936/4 5-1936/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/4/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1498/1
1/6/2011   Inoverwegingneming
4/1/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1498/5
17/1/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 125, p. 44-51
17/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-11/o20)
Integraal verslag nr. 125, p. 97-98
Doc. K. 53-1498/7
17/1/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/1/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/1/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1936/1 5-1936/1 (PDF)
25/1/2013   Verzending naar commissie: Justitie
9/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Algemene bespreking Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
18/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-3/o12) Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
Doc. 5-1936/4 5-1936/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/1/2013   Verzending naar commissie
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
27/2/2013   Inschrijving op agenda
27/2/2013   Niet behandeld
6/3/2013   Inschrijving op agenda
6/3/2013   Bespreking
13/3/2013   Inschrijving op agenda
13/3/2013   Bespreking
20/3/2013   Inschrijving op agenda
20/3/2013   Niet behandeld
27/3/2013   Inschrijving op agenda
27/3/2013   Bespreking
27/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
27/3/2013   Aanneming zonder amendering
27/3/2013   Vertrouwen rapporteur
27/3/2013   Tekst aangenomen
18/4/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
3/6/2013   Bekendmaking (35123-35124)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/1/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/4/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/1/2013, 6/3/2013, 13/3/2013, 27/3/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/1/2013 15 4/2/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/1/2013 60 22/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/2013 3/6/2013, blz 35123-35124