S. 5-1880 Dossierfiche K. 53-2511

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht op het gebied van goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid betreft
Ann Vanheste   Joseph George   Karine Lalieux   Willem-Frederik Schiltz   Liesbeth Van der Auwera   Valérie Warzée-Caverenne  

verzekeringspremie
gelijke behandeling van man en vrouw
arrest van het Hof (EU)
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
gendermainstreaming
bestrijding van discriminatie
gelijke behandeling
verzekeringsovereenkomst
levensverzekering
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2511/1 Wetsvoorstel 21/11/2012
K. 53-2511/2 Verslag namens de commissie 29/11/2012
K. 53-2511/3 Tekst verbeterd door de commissie 29/11/2012
K. 53-2511/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/12/2012
5-1880/1 5-1880/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 7/12/2012
5-1880/2 5-1880/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2012
5-1880/3 5-1880/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2511/1
23/11/2012   Inoverwegingneming
29/11/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2511/2
6/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 118, p. 52-59
6/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-11/o0)
Integraal verslag nr. 118, p. 67
Doc. K. 53-2511/4
6/12/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1880/1 5-1880/1 (PDF)
7/12/2012   Verzending naar commissie: Justitie
13/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-4/o0) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
Doc. 5-1880/3 5-1880/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/12/2012   Verzending naar commissie
12/12/2012   Inschrijving op agenda
12/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
12/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Johan Vande Lanotte,
vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
12/12/2012   Bespreking
12/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
12/12/2012   Aanneming zonder amendering
12/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
13/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
25/1/2013   Bekendmaking (3893-3895)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/12/2012 15 7/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/12/2012 60 4/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2012 25/1/2013, blz 3893-3895