S. 5-1863 Dossierfiche K. 53-2429

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt
Regering E. Di Rupo I  

strafprocedure
vervangende straf
voorhechtenis
strafrecht
arrestatie
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2429/1 Wetsontwerp 2/10/2012
K. 53-2429/2 Amendementen 10/10/2012
K. 53-2429/3 Amendementen 16/10/2012
K. 53-2429/4 Amendementen 23/10/2012
K. 53-2429/5 Amendementen 24/10/2012
K. 53-2429/7 Tekst aangenomen door de commissie 13/11/2012
K. 53-2429/8 Tekst aangenomen door de commissie 13/11/2012
K. 53-2429/6 Verslag namens de commissie 14/11/2012
K. 53-2429/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/11/2012
5-1863/1 5-1863/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/11/2012
5-1863/2 5-1863/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2012
5-1863/3 5-1863/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/12/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2012   Indiening Doc. K. 53-2429/1
14/11/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing) Doc. K. 53-2429/6
28/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
28/11/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 116, p. 4-23
29/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-39/o12)
Integraal verslag nr. 117, p. 53
Doc. K. 53-2429/9
  Commissie: Justitie
28/11/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/11/2012   Inschrijving op agenda
28/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
28/11/2012   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
28/11/2012   Bespreking
28/11/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
30/11/2012   Overzending Doc. 5-1863/1 5-1863/1 (PDF)
30/11/2012   Verzending naar commissie: Justitie
6/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-16/o5) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
Doc. 5-1863/3 5-1863/3 (PDF)
30/11/2012   Verzending naar commissie
5/12/2012   Inschrijving op agenda
5/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
5/12/2012   Bespreking
5/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-3/o1)
5/12/2012   Aanneming zonder amendering
5/12/2012   Vertrouwen rapporteur
13/12/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2013   Bekendmaking (5292-5293)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2012, 29/11/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 28/11/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/1/2013, blz 5292-5293