S. 5-1775 Dossierfiche K. 53-2385

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid
Raf Terwingen   Sonja Becq   Nahima Lanjri   Marie-Christine Marghem   Stefaan Vercamer   Sarah Smeyers   Sabien Lahaye - Battheu   Valérie Déom   Catherine Fonck   Muriel Gerkens  

sociaal verweer
voogdijschap
stemrecht
geestelijk gehandicapte
rechtsbevoegdheid
politieke rechten
opname in psychiatrische kliniek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2385/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/7/2012
5-1775/1 5-1775/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/2012
5-1775/2 5-1775/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/1/2013
5-1775/3 5-1775/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/1/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/7/2012   Splitsing Doc. K. 53-1009/10
19/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 64-85
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 103, p. 96-97
Doc. K. 53-2385/1
19/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/7/2012   Overzending Doc. 5-1775/1 5-1775/1 (PDF)
20/7/2012   Verzending naar commissie: Justitie
10/1/2013   Inschrijving op agenda
10/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
10/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 5-87 Hand. 5-87 (PDF)
Doc. 5-1775/3 5-1775/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/7/2012   Verzending naar commissie
7/11/2012   Inschrijving op agenda
7/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
7/11/2012   Bespreking
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Bespreking
27/11/2012   Inschrijving op agenda
27/11/2012   Uitgesteld
12/12/2012   Inschrijving op agenda
12/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Bespreking
18/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o1)
18/12/2012   Aanneming zonder amendering
9/1/2013   Inschrijving op agenda
9/1/2013   Goedkeuring verslag
Eenparig - 9 stemmen
9/1/2013   Tekst aangenomen
10/1/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
14/6/2013   Bekendmaking (38130-38131)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/1/2013
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 7/11/2012, 20/11/2012, 12/12/2012, 18/12/2012, 9/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/1/2013 14/6/2013, blz 38130-38131