S. 5-1768 Dossierfiche K. 53-2357

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft
Carina Van Cauter   Christian Brotcorne   Valérie Déom   Philippe Goffin   Karin Temmerman   Raf Terwingen  

toepassing van de wet
strafrechtspraak
voltrekking van de straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2357/1 Wetsvoorstel 12/7/2012
5-1768/1 5-1768/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/7/2012
K. 53-2357/2 Verslag namens de commissie 18/7/2012
5-1768/2 5-1768/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
K. 53-2357/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/7/2012
5-1768/3 5-1768/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2357/1
13/7/2012   Inoverwegingneming
13/7/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 100, p.45
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
17/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2357/2
18/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 102, p. 23-28
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-56/o0)
Integraal verslag nr. 102, p. 37
Doc. K. 53-2357/3
  Commissie: Justitie
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
17/7/2012   Bespreking
17/7/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2012   Overzending Doc. 5-1768/1 5-1768/1 (PDF)
18/7/2012   Verzending naar commissie: Justitie
19/7/2012   Inschrijving op agenda
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-23/o1) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-1768/3 5-1768/3 (PDF)
18/7/2012   Verzending naar commissie
18/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
18/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
18/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1768/2 5-1768/2 (PDF)
19/7/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
13/8/2012   Bekendmaking (46944)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/7/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 17/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 13/8/2012, blz 46944