S. 5-1759 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 om het Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers tot uitvoering te brengen
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels   

oudere werknemer
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
werkgelegenheidsbevordering
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1759/1 5-1759/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2012   Indiening Doc. 5-1759/1 5-1759/1 (PDF)
19/7/2012   Inoverwegingneming
19/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/7/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving