S. 5-1757 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, om de ondernemingen ertoe aan te zetten meer inspanningen te leveren voor de opleiding van hun werknemers en bij die opleidingsinspanningen de leeftijdspiramide van hun personeel in acht te nemen
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels   

permanente educatie
leeftijdsverdeling
bevolking op arbeidsgeschikte leeftijd
praktijkopleiding
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1757/1 5-1757/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2012   Indiening Doc. 5-1757/1 5-1757/1 (PDF)
19/7/2012   Inoverwegingneming
19/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/7/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving