S. 5-1756 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven alsmede van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de opleiding van de werknemers uit te bouwen
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels   

permanente educatie
mobiliteit van arbeidskrachten
beroepskwalificatie
sociale dialoog
gedetacheerd werknemer
arbeidscontract
praktijkopleiding
beroepsopleiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1756/1 5-1756/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/7/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2012   Indiening Doc. 5-1756/1 5-1756/1 (PDF)
19/7/2012   Inoverwegingneming
19/7/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/7/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving