S. 5-1683 Dossierfiche K. 53-2232

Wetsontwerp betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector
Regering E. Di Rupo I  

sociale bijdrage
oudere werknemer
ambtenaar
loonpremie
overheidsapparaat
statuut van de ambtenaar
pensioenvoorwaarden
overheidsadministratie
deeltijdarbeid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2232/1 Wetsontwerp 4/6/2012
K. 53-2232/2 Verslag namens de commissie 18/6/2012
K. 53-2232/3 Tekst verbeterd door de commissie 25/6/2012
K. 53-2232/4 Erratum 28/6/2012
K. 53-2232/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/6/2012
5-1683/1 5-1683/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
4/6/2012   Indiening Doc. K. 53-2232/1
18/6/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2232/2
28/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 95, p. 42-51
28/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-39/o12)
Integraal verslag nr. 95, p. 89
Doc. K. 53-2232/5
28/6/2012   Aanneming zonder amendering
28/6/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/26 5-82/26 (PDF)
28/6/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/26 5-82/26 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/7/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1683/1 5-1683/1 (PDF)
5/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
6/8/2012   Bekendmaking (46100-46103)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/6/2012 5 4/7/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/6/2012 0 4/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 6/8/2012 , blz 46100-46103

Kruispuntbank van de wetgeving