S. 5-1604 Dossierfiche K. 53-2174

Wetsontwerp tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van de artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek

uitzetting uit een woning
burgerlijk recht
rechtsvordering
huiselijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2174/1 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 3/5/2012
5-1604/1 5-1604/1 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 4/5/2012
5-1604/2 5-1604/2 (PDF) Verstrijken van de onderzoekstermijn 22/5/2012
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2010   Indiening
12/1/2012   Gestemd als art. 77 Grondwet
zie 5-539
12/1/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [K2] Behandeling door Kamer
27/4/2012   Splitsing Doc. K. 53-1994/5
3/5/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 84, p. 39-50
3/5/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 84, p. 65-66
Doc. K. 53-2174/1
3/5/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
4/5/2012   Overzending Doc. 5-1604/1 5-1604/1 (PDF)
4/5/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
4/5/2012   Verzending naar commissie
8/5/2012   Inschrijving op agenda
8/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
8/5/2012   Inleidende uiteenzetting door Annemie Turtelboom,
minister van Justitie
22/5/2012   Einde behandeling
22/5/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/6/2012   Bekrachtiging en afkondiging
1/10/2012   Bekendmaking (60347-60348)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/1/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 3/5/2012
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 8/5/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/1/2012 60 21/3/2012
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 5/5/2012 15 21/5/2012
Verstrijken termijn: Onderzoekstermijn (S2) Onderzoekstermijn (S2) 5/5/2012 0 21/5/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/6/2012 1/10/2012, blz 60347-60348