S. 5-1584 Dossierfiche K. 53-1831

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 109bis, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek
Sabien Lahaye - Battheu   Carina Van Cauter  

gerechtelijke achterstand
rechtsmiddel
rechtsvordering
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1831/1 Wetsvoorstel 20/10/2011
K. 53-1831/2 Addendum 27/10/2011
K. 53-1831/3 Amendementen 7/2/2012
K. 53-1831/4 Amendement 28/2/2012
K. 53-1831/5 Amendement 29/2/2012
K. 53-1831/6 Verslag namens de commissie 7/3/2012
K. 53-1831/7 Tekst aangenomen door de commissie 8/3/2012
K. 53-1831/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/3/2012
K. 53-1831/9 Aanvullend verslag namens de commissie 23/3/2012
K. 53-1831/10 Tekst aangenomen door de commissie 23/3/2012
K. 53-1831/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2012
5-1584/1 5-1584/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/4/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1831/1
27/10/2011   Inoverwegingneming
7/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1831/6
15/3/2012   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 76, p. 2
23/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1831/9
19/4/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 82, p. 32-43
19/4/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-27/o1)
Integraal verslag nr. 82, p. 60
Doc. K. 53-1831/11
19/4/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2012   Overzending Doc. 5-1584/1 5-1584/1 (PDF)
20/4/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
20/4/2012   Verzending naar commissie
25/4/2012   Inschrijving op agenda
25/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/4/2012   Regeling der werkzaamheden
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie, de Adviesraad van de Magistratuur, de Association syndicale des magistrats en Magistratuur en Maatschappij
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/4/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 25/4/2012, 2/5/2012