S. 5-1583 Dossierfiche K. 53-1043

Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 91 et 92 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank
Carina Van Cauter   Sabien Lahaye - Battheu   Patrick Dewael  

burgerlijke rechtspraak
gerechtelijke achterstand
rechtsmiddel
strafrechtspraak
rechtsvordering
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1043/1 Wetsvoorstel 17/1/2011
K. 53-1043/2 Amendement 7/2/2012
K. 53-1043/3 Amendement 28/2/2012
K. 53-1043/4 Verslag namens de commissie 6/3/2012
K. 53-1043/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/3/2012
K. 53-1043/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/3/2012
K. 53-1043/7 Aanvullend verslag namens de commissie 23/3/2012
K. 53-1043/8 Tekst aangenomen door de commissie 23/3/2012
K. 53-1043/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/4/2012
5-1583/1 5-1583/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/4/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/1/2011   Indiening Doc. K. 53-1043/1
25/1/2011   Inoverwegingneming
6/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1043/4
15/3/2012   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 76, p. 1-2
23/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1043/7
19/4/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 82, p. 32-43
19/4/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-27/o2)
Integraal verslag nr. 82, p. 59-60
Doc. K. 53-1043/9
19/4/2012   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
20/4/2012   Overzending Doc. 5-1583/1 5-1583/1 (PDF)
20/4/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
20/4/2012   Verzending naar commissie
25/4/2012   Inschrijving op agenda
25/4/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/4/2012   Regeling der werkzaamheden
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie, de Adviesraad van de Magistratuur, de Association syndicale des magistrats en Magistratuur en Maatschappij.
20/6/2012   Inschrijving op agenda
20/6/2012   Niet behandeld
3/7/2013   Inschrijving op agenda
3/7/2013   Uitgesteld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/4/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 25/4/2012, 2/5/2012