S. 5-1558 Dossierfiche K. 53-2077

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering E. Di Rupo I  

beroepsmigratie
buitenlandse staatsburger
kenniseconomie
asielzoeker
geschoold arbeider
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
familiemigratie
werkvergunning
politiek asiel
migrerende werknemer
nationale uitvoeringsmaatregel
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2077/1 Wetsontwerp 21/2/2012
K. 53-2077/2 Amendementen 14/3/2012
K. 53-2077/3 Verslag namens de commissie 20/3/2012
K. 53-2077/4 Tekst verbeterd door de commissie 20/3/2012
K. 53-2077/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 29/3/2012
K. 53-2077/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2012
5-1558/1 5-1558/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/5/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2012   Indiening Doc. K. 53-2077/1
20/3/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2077/3
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 81, p. 66-79 + p. 90-93
29/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-11/o0)
Integraal verslag nr. 81, p. 93
Doc. K. 53-2077/6
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Niet behandeld
22/3/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/5/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1558/1 5-1558/1 (PDF)
2/5/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/5/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/8/2012   Bekendmaking (53577-53582)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/4/2012 15 30/4/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 16/4/2012 0 30/4/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2012 31/8/2012, blz 53577-53582