S. 5-1549 Dossierfiche K. 53-1904

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen
Regering Y. Leterme II  

remigratie
sociale voorzieningen
verwijdering
illegale migratie
asielzoeker
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1904/1 Wetsontwerp 24/11/2011
K. 53-1904/2 Amendementen 7/3/2012
K. 53-1904/3 Verslag namens de commissie 15/3/2012
K. 53-1904/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/3/2012
K. 53-1904/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2012
5-1549/1 5-1549/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/3/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2011   Indiening Doc. K. 53-1904/1
15/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1904/3
21/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 77, p. 9-32
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-23/o0)
Integraal verslag nr. 78, p. 94
Doc. K. 53-1904/5
22/3/2012   Aanneming na amendering door commissie
1/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
22/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
22/3/2012   Inleidende uiteenzetting door Maggie De Block,
staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie
22/3/2012   Bespreking
22/3/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/3/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1549/1 5-1549/1 (PDF)
29/3/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2012   Bekendmaking (30997-30998)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/3/2012, 22/3/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2012 5 28/3/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/3/2012 0 28/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2012 30/5/2012, blz 30997-30998