S. 5-1546 Dossierfiche K. 53-2082

Ontwerp van programmawet (II)
Regering E. Di Rupo I  

loon
Cel voor financiŽle informatieverwerking
zwartwerk
arbeidsrechtspraak
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
uitwisseling van informatie
jurisdictiebevoegdheid
fraude
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2082/1 Wetsontwerp 24/2/2012
K. 53-2082/2 Amendementen ingediend in de commissie 28/2/2012
K. 53-2082/3 Verslag namens de commissie 6/3/2012
K. 53-2082/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/3/2012
K. 53-2082/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2012
5-1546/1 5-1546/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2012
5-1546/2 5-1546/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2012
5-1546/3 5-1546/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/2/2012   Indiening Doc. K. 53-2082/1
1/3/2012   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 73, p. 93
6/3/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2082/3
21/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 77, p. 2-9 + p. 44-64
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
22/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-39/o11)
Integraal verslag nr. 78, p. 93-94
Doc. K. 53-2082/5
  Commissie: Justitie
21/3/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/3/2012   Inschrijving op agenda
21/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
21/3/2012   Bespreking
21/3/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2012   Inschrijving op agenda
23/3/2012   Overzending Doc. 5-1546/1 5-1546/1 (PDF)
23/3/2012   Verzending naar commissie: Justitie
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-16/o3) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
Doc. 5-1546/3 5-1546/3 (PDF)
28/3/2012   Aanneming zonder amendering
23/3/2012   Verzending naar commissie
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Torfs
27/3/2012   Bespreking
27/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
27/3/2012   Aanneming zonder amendering
27/3/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1546/2 5-1546/2 (PDF)
28/3/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
29/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2012   Bekendmaking (22192)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/3/2012, 22/3/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 21/3/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 27/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2012 6/4/2012, blz 22192