S. 5-1479 Dossierfiche K. 53-1604

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen
Leen Dierick   Raf Terwingen   Liesbeth Van der Auwera   Jef Van den Bergh   Karel Uyttersprot   Zuhal Demir   Veerle Wouters   Sophie De Wit  

schuldvordering
liquidatie van een onderneming
commerciŽle rechtspraak
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1604/1 Wetsvoorstel 17/6/2011
K. 53-1604/2 Addendum 24/6/2011
K. 53-1604/3 Verslag namens de commissie 2/2/2012
K. 53-1604/4 Tekst verbeterd door de commissie 3/2/2012
K. 53-1604/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/2/2012
5-1479/1 5-1479/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 10/2/2012
5-1479/2 5-1479/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/3/2012
5-1479/3 5-1479/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 14/3/2012
5-1479/4 5-1479/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1604/1
30/6/2011   Inoverwegingneming
2/2/2012   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1604/3
9/2/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 71, p. 41-43
9/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 71, p. 60
Doc. K. 53-1604/5
9/2/2012   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2012   Overzending Doc. 5-1479/1 5-1479/1 (PDF)
10/2/2012   Verzending naar commissie: Justitie
15/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Inschrijving op agenda
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o1) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
Doc. 5-1479/4 5-1479/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
10/2/2012   Verzending naar commissie
14/3/2012   Inschrijving op agenda
14/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
14/3/2012   Bespreking
14/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
14/3/2012   Aanneming zonder amendering
14/3/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1479/2 5-1479/2 (PDF)
14/3/2012   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-1479/3 5-1479/3 (PDF)
28/3/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/4/2012   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2012   Bekendmaking (26746)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/2/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/3/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2012 7/5/2012, blz 26746