S. 5-1457 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze van regeling van geschillen
Martine Taelman   

alternatieve geschillenbeslechting
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
scheidsrechtspraak
toegang tot de rechtspleging
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1457/1 5-1457/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/1/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2011   Indiening Doc. 5-1457/1 5-1457/1 (PDF)
2/2/2012   Inoverwegingneming
2/2/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
2/2/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd