S. 5-1428 Dossierfiche                  

Informatica en vrijheden
Werkgroep "Informatica en vrijheden"  

radiofrequentie-identificatie
hoorzitting
Gegevensbeschermingsautoriteit
zoekmachine
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens
informatiemaatschappij
rechten van het individu
gegevensverwerking
informaticarecht
internet
informatica
bescherming van vrijheden
eerbiediging van het privé-leven
recht van weerwoord

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1428/1 5-1428/1 (PDF) Verslag namens de commissie 7/3/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2011   Indiening
22/3/2011   Verzending naar werkgroep: "Informatica en vrijheden"
8/2/2012   Verzending naar commissie: Justitie
15/3/2012   Inschrijving op agenda
22/3/2012   Inschrijving op agenda
28/3/2012   Algemene bespreking Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
28/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o5) Hand. 5-54 Hand. 5-54 (PDF)
  Werkgroep "Informatica en vrijheden"
22/3/2011   Verzending naar werkgroep
22/3/2011   Samenstelling van de werkgroep
Voorzitter: de heer Philippe Mahoux Leden: N-VA : Inge Faes, PS : Philippe Mahoux, MR : Alain Courtois, CD&V : Peter Van Rompuy, sp.a : Güler Turan, Open Vld : Guido De Padt, Vlaams Belang : Bart Laeremans, Ecolo : Zakia Khattabi, cdH : Francis Delpérée
22/3/2011   Inschrijving op agenda
22/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
22/3/2011   Regeling der werkzaamheden
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Samenstelling van de werkgroep : vervanging
Voorzitter: M. Philippe Mahoux Membres: N-VA : Inge Faes, PS : Philippe Mahoux, MR : Alain Courtois, CD&V : Peter Van Rompuy, sp.a : Güler Turan, Open Vld : Guido De Padt, Vlaams Belang : Bart Laeremans, Ecolo : Claudia Niessen, cdH : Francis Delpérée
6/4/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
26/4/2011   Inschrijving op agenda
26/4/2011   Hoorzitting met vertegenwoordigers van Google en ISPA (Internet Service Providers Association)
11/5/2011   Inschrijving op agenda
11/5/2011   Hoorzitting met de heer Luc Beirens, diensthoofd van de Federale Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie
11/5/2011   Hoorzitting met de heer Philippe Van Linthout, onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Hoorzitting met de heer Jean-Marc Van Gyseghem en mevrouw Cécile de Terwangne, Centre de Recherces information, Droit et Société (CRIDS), Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur
15/6/2011   Inschrijving op agenda
15/6/2011   Hoorzitting met mevrouw Boulanger, hoofd Eenheid Gegevensbescherming, directoraat-generaal Justitie, Europese Commissie
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Regeling der werkzaamheden
8/2/2012   Inschrijving op agenda
8/2/2012   Goedkeuring van het verslag
door de werkgroep
  Commissie: Justitie
8/2/2012   Verzending naar commissie
29/2/2012   Inschrijving op agenda
29/2/2012   Uitgesteld
7/3/2012   Inschrijving op agenda
7/3/2012   Goedkeuring van het verslag van de Werkgroep "Informatica en vrijheden"
het verslag van de heer Mahoux is eenparig goedgekerud (9 stemmen)
Doc. 5-1428/1 5-1428/1 (PDF)
7/3/2012   Einde behandeling
28/3/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de minister van justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2011, 28/3/2012
Werkgroep "Informatica en vrijheden"
Behandeling beëindigd 22/3/2011, 6/4/2011, 26/4/2011, 11/5/2011, 24/5/2011, 15/6/2011, 21/12/2011
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd