S. 5-1416 Dossierfiche K. 53-1971

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II)
Regering E. Di Rupo I  

machtsmisbruik
strafrecht
pedofilie
slachtoffer
seksueel misdrijf
geldboete
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1971/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2011
5-1416/1 5-1416/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2011
5-1416/2 5-1416/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
5-1416/3 5-1416/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/12/2011   Splitsing Doc. K. 53-1953/8
22/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 249-260
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-27/o24)
Integraal verslag nr. 62, p. 276-277
Doc. K. 53-1971/1
22/12/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1416/1 5-1416/1 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie: Justitie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-5/o16) Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
Doc. 5-1416/3 5-1416/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/12/2011   Verzending naar commissie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Karl Vanlouwe
23/12/2011   Bespreking
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o4)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1416/2 5-1416/2 (PDF)
23/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2011   Bekendmaking (81669-81670)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2012 15 23/1/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/1/2012 60 19/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/12/2011 30/12/2011, blz 81669-81670